Gravidcentrum Jihlava

Kurzy, poradenství a cvičení pro těhotné

Kontaktujte nás
607 927 937

O mně

Bc. Mgr. Dana Tůmová (porodní asistentka, dětská sestra)

Cílem mé práce je snížení úzkosti a strachu z porodu a nabytí reálného postoje k porodu, na základě poznání a pochopení celého procesu. Mým úkolem není odstraněním bolesti, ale nabídka možností jak s bolestí pracovat.

Nemalý význam má i posílení sebevědomí ženy – matky. Tato role nemá být rozhodně pasivní, ale naopak aktivně se zapojuje do rozhodování o péči o své zdraví a zdraví svého dítěte. V poslední době se stále více hovoří o zkvalitnění péče o matku a dítě.  Stále se páry na některých porodnických pracovištích setkávají s autoritativním přístupem porodní asistentky a porodníka, kteří z pozice odborníka rozhodují o matce, dávají jí příkazy a rady a očekávají od ní, že je bude bez výhrad doporučení respektovat. V některých případech při kontaktu s klientkami chybí dostatečná míra tolerance a velkorysosti. Stížnosti žen jsou brány osobně, není snaha o určitý nadhled. Příčinnou takového jednání bývá sociální nezralost, která se projevuje potřebou zachovat si svoji nedotknutelnost a pozici autority. Je tendence personálu zlehčovat dotazy žen, přehlížet jejich obavy a devalvovat jejich prožitky a projevy. To vede ke snižování osobní důstojnosti a sebedůvěry rodiček a jejich nejistotě a pocitům viny. Takový přístup ze strany personálu staví rodičky do role pasivního a závislého klienta, který se bojí projevit svá přání, obavy a pocity. Je pochopitelné, že takovýto prožitek bude pro matku nepříjemnou vzpomínkou.

Řešení této situace vidím v komplexní přípravě matek k porodu, navazující na spolupráci s personálem nemocnice, který komplexně změní svůj postoj k rodičkám ve smyslu usilovat svým vlídným a vstřícným jednáním o získání důvěry rodičky, či páru, přicházejícího k porodu.                                  

 

Praxe:

Gravid centrum – psychosomatická příprava pro těhotné, cvičení po porodu

2001- 2002   Spoluřešitel projektu „Miminko“ (sexuální a rodičovská výchova dětí na ZŠ)

1992 – dosud Učitelka odborných  předmětů na  SZŠ  Jihlava

1991 – 1992 SZŠ Brno, ženská sestra

1989 – 1992 Nemocnice Jihlava, gynekologicko-porodnické oddělení, staniční sestra

1984 – 1989 Nemocnice Jihlava, gynekologicko-porodnické oddělení, sestra

1980 – 1981 Jesle Jihlava, dětská sestra

1979 – 1980 Nemocnice Jihlava, interní oddělení, sestra

1977 – 1979 Fakultní nemocnice Motol Praha, dětská sestra

 

Vzdělání:

2010 – 2011    Ostravská univerzita v Ostravě, obor Komunitní péče v porodní asistenci –   

                        magisterský program

1994 – 1997 Lékařská fakulta University Karlovy Hradec Králové, obor Ošetřovatelství

1974 – 1977 Střední zdravotnická škola Jihlava, obor Dětská sestra

 

Osvědčení, odborné kurzy, certifikáty:

  • Držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru:

PORODNÍ ASISTENTKA

Dětská sestra

  • Odborný kurz KINESTETICKÁ MOBILIZACE (2009)
  • Certifikát AROMATERAPIE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI DOTEKOVÝCH TECHNIKÁCH V PÉČI OŽENU A DÍTĚ (2008)
  • Osvědčení LAKTAČNÍ PORADCE (2004)
  • Osvědčení CESTY K EFEKTIVNĚJŠÍ VÝUCE – OSOBNOSTNÍ ROZVOJ UČITELE
  • Osvědčení ABSOLVOVÁNÍ LEKTORSKÉHO KURZU MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ PRO PORODNÍ ASISTENTKY
  • Osvědčení  INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ
  • Certifikát PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY O TĚHOTNOU ŽENU V POSLEDNÍM MĚSÍCI TĚHOTENSTVÍ A BĚHEM PORODU
  • Osvědčení POROD MIMO LŮŽKOVÉ ZAŘÍZENÍ – PODPORA PŘIROZENÉHO PROCESUA PÉČE O TĚHOTNOU, RODIČKU A ŽENU V POPORODNÍM  OBDOBÍ V RÁMCI PRIMÁRNÍ PORODNICKÉ PÉČE vedené paní Barbarou Kosfeld – centrum Pegasus Achen

 

STUDIJNÍ POBYTY

1991 – Holandsko, práce porodní asistentky v terénu, 1 týden

1993 – Holandsko, práce porodní asistentky v terénu, 1 týden

1995 – Německo, Rakousko, práce porodní asistentky v porodním domě a ve zdravotnickém zařízení, 1 týden